BELLEZA / NÁŠ TÍM - MUDR. KATARÍNA LUKAČKOVÁ

BELLEZA / NÁŠ TÍM - MUDR. KATARÍNA LUKAČKOVÁ

plastický chirurg | Štúdium všeobecného lekárstva ukončila v roku 2007 na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Po ukončení vysokoškolského štúdia  začala pracovať na Oddelení plastickej chirurgie Fakultnej nemocnice Nitra.

Odbornú prax absolvovala na Klinike plastickej chirurgie a Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB v Bratislave, následne ukončila špecializačné vzdelávanie atestáciou v odbore plastická chirurgia v roku 2013. Svoje sústavné vzdelávanie potvrdzuje pravidelnou účasťou na domácich aj medzinárodných odborných kongresoch a workshopoch.  V rámci estetickej medicíny získala certifikáty na aplikáciu výplňových materiálov, botulotoxínu a na využívanie rôznych druhov laserového ošetrenia.