BELLEZA / NÁŠ TÍM - MUDR. HANA DUDÁSOVÁ KOMPASOVÁ

BELLEZA / NÁŠ TÍM - MUDR. HANA DUDÁSOVÁ KOMPASOVÁ

plastický chirurg | V roku 2009 ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala študijné pobyty na Klinike plastickej chirurgie v Bratislave, na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Bratislave. V roku 2015 získala špecializáciu atestáciou v odbore plastická chirurgia. V súčastnosti pracuje ako plastický chirurg. Pravidelne sa zúčastňuje  odborných školení v oblasti estetickej medicíny a kongresov plastickej a rekonštrukčnej chirurgie na Slovensku i v zahraničí.