BELLEZA / NÁŠ TÍM - MUDR. DÁVID CEHLÁR

BELLEZA / NÁŠ TÍM - MUDR. DÁVID CEHLÁR

plastický chirurg | Po absolvovaní štúdia na lekárskej fakulte v roku 2004, pracoval na viacerých oddeleniach všeobecnej chirurgie na Slovensku. Viac ako rok pracoval ako lekár vo viacerých privátnych nemocniciach vo Veľkej Británii špecializovaných prevažne na plastickú chirurgiu, stomatológiu a ortopédiu. Od roku 2010 pracuje na oddelení plastickej chirurgie vo Fakultnej nemocnici v Nitre, kde absolvoval aj povinnú lekársku prax. Študijné pobyty potrebné k získaniu špecializácie v odbore plastická chirurgia absolvoval na Klinike plastickej chirurgie v Bratislave a na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Bratislave. Špecializačné štúdium v odbore plastická chirurgia ukončil v roku 2016 špecializačnou skúškou. Zúčastňuje sa kongresov plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie a odborných školení v oblasti estetickej medicíny. V súčasnej dobe sa venuje prevažne plastickej chirurgii a estetickej medicíne.